Om mig

Då:

Journalistutbildad. Verksam på reklambyråerna Arbmans, Falk & Partners, Falk & Pihl och OCH åren 1967-95. Därefter konsult i reklam- och varumärkesfrågor. En av grundarna av Bokförlaget Atlantis och Stiftelsen Skota Hem. Ordförande i Sveriges Reklamförbund 1986-88. Platinaägg 1988. Huvudjuryordförande i Guldägget 1999. Startade  under 2018 tillsammans med Claes Bergqusit förlaget Studio 64 Förlags AB främst för att ge ut boken Öga mot Öga - möte med den kreativa reovlutionen i svensk reklam. En bok om kommunikation. 

Nu:

Författare på heltid. Bloggar varje vecka under rubriken Bara Ord (www.larsfalk.se). I januari 2018 hade jag publicerat 245 krönikor. Med ca två boksidor på varje blir det en bok på ca fem hundra sidor: tankar, reflexioner, erfarenheter och direkta kunskaper om reklam, copywriting, storytelling allt under kommunikationskonstens eviga uppgift: att bli "sedd, hörd och tagen på allvar".

I januari 2016 utkom min roman Sänka skepp. 2009 utgav jag Klockskojarnas lärling Båda i några hundra exemplar på eget bevåg. 

Boken Slutsålt (Liber 2011)  är min uppföljare av kultboken Ord till Salu från 1978. En bok som inte många hann upptäcka. Synd med tanke på att de som ändå gjorde det säger sig ha haft nöje av läsningen. Och lärdom.

Under 2018 utgav jag även en "skrivskola" på Forsbergs Skolas Förlag. Titeln Din Text vill visa att "skolan" inte är en lärobok i vanlig skolpedagogisk mening utan en arbetsbok som bit för bit inspirerar och uppmuntrar alla som vill tillägna sig ett eget skriftspråk. Min tes är att alla har ett någonstans djupt där inne.

 

Sveriges minsta bokhandel. 

Säljer bara böcker skrivna av Lars Falk. 

Dessutom finns bara ett begränsat antal ex. kvar. 

Därav Limited.

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.